Ders 3-Veri Tipleri

Veri Tipleri

veritipleri

 • Tam Sayılar için: long, int, short, byte
 • Ondalıklı Sayılar: double, float
 • Mantıksal Sınamalar: boolean
 • Karakter: char
// tam sayılar
    int intSayi = 222;
    short shortSayi = 11;
    byte byteSayi = 7;
    long buyukDeger = 777l ; 
/* long da l harfi gereklidi ancak diğerlerinde tanımlamaya gerek yok */
 
// ondalıklı sayılar
    float floatSayi = 1.27f;
//f harfi gereklidir.
    double doubleSayi = 15515.152;
 
// Mantıksal Sınamalar
    boolean booleanDurum= true;
// sadece true / false değerlerinden birini alabilir
 
// Karakter 
    char karakter = 'S';
// sadece tek karakter olmalıdır.

Questions